This site has moved, this is just for reference, please visit the current one.

P Bergqvist

Rättigheter hos FS-Data

Published: jan 28, 2011

Tags: django fsdata

Comments:  

Edit: mika bad mig förklara lite mer chmod.
Chmod är ett verktyg för att ändra rättigheter för filer och mappar, och eftersom FS-Data har en delad hosting så betyder det att om du sätter felaktiga rättigheter så kan någon annan läsa/skriva dina filer. Vanligtvis så skapas filerna med rättigheter som lyder: 755 (för att förstå detta, läs http://sv.wikipedia.org/wiki/Chmod som på ett väldigt bra sätt går igenom hur siffrorna funkar)

Så, vi tar och kollar hur simpleblog-mappen ser ut, vi 'ls -la' helt enkelt

Där ser vi i första kolumnen en sträng som ser ut som följer: "-rw-r--r-- ", detta betyder att ditt konto kan skriva och läsa, att konton i samma användargrupp kan läsa, och att alla andra och kan läsa. Och det är inte bra, för kan de läsa din fil så kan de se lösenord till databasen och en massa annat. Så vi tar och kör:

chmod -R 700 *

Detta gör att alla filer (och alla filer i alla undermappar) sätts så att ägaren kan läsa, skriva och exekvera, men inga andra. Din rotkatalog ska då se ut som följer:

 

Attachments

blog comments powered by Disqus

Copyright © 2012 Me. All rights reserved.