This site has moved, this is just for reference, please visit the current one.

P Bergqvist

 

Grundläggande

 • 31 år gammal
 • Boendes i Västerås, mas från början och i hjärtat

Arbetslivserfarenhet

 • 2011 - Utvecklare, byBrick
  Webutveckling och interaktionsdesign är mina huvudfokus på byBrick. Såväl frontend som t ex HTML5-offline-webbappar som backend med Django.
 • 2010  2011 BI-konsult, Acando
  Arbetade med utveckling av Qlikview-applikationer, detta i närkontakt med slutanvändare. I arbetsuppgifterna ingick att arbeta fram krav, identifiera möjliga datakällor, utveckla och sedan driftsätta. Arbetade även med support av befintliga applikationer
 • 2009  2010  Utvecklare, Hostit
  Webutvecklare med fokus på utveckling av befintliga system, men även nyutveckling. Arbetade med såväl intern utveckling som kundspecifik utveckling. Ansvarade för löpande kundkontakt och kundsupport. Arbetade med Python, Django, MySQL och CouchDB.
 • 2008 – 2009  Konsult, Metamatrix
  Arbetade som konsult med inriktning på interaktionsdesign och användbarhet. Jag arbetade bland annat med att ta fram och identifiera målgrupper, kravställning, informationsstruktur, användbarhetstester. Metoder jag använde för detta var t ex fokusgrupper, intervjuer, kortsorteringar och prototyper. Arbetade med kunder som Vetenskapsrådet, Justitiekanslern, Knivsta kommun och Stockholms stad.
 • 2007 – 2008  Utvecklare, Fodina Language Technology
  Fodina är ett företag som arbetar med termextraktion, konsekvens- och kvalitetskontroll av termer och dokumentation. Arbetade som utvecklare med utveckling av interna och externa verktyg i Java och Python med tät koppling till MySql och MSSQL. Ansvarade för inköp av datorer och servrar, skötte backup och backuprutiner, driftställande av servrar etc.
 • 2006 – 2007  Teknisk webmaster, Studentkåren vid filosofiska fakulteten
  Ansvarade för drift, underhåll, användarsupport, innehållsstrukturering och vidareutveckling av webbplatsen.
 • 2006 (1mån)  Utvecklare, Studentkåren vid filosofiska fakulteten
  Utvecklade ett CMS för en fleranvändarmiljö. Tog fram användarkrav, implementerade detta i HTML och PHP med MySql i bakgrunden. Utvecklade även nya riktlinjer för grafisk form utifrån existerande formspråk.
 • 2005 – 2008  Egen företagare
  Företagare med huvudsaklig inriktning mot kundorienterad programutveckling, även verksamhet inom tryck och reklam.
 • 2000 – 2001  Programmerare, Synergi Interactive
  Synergi Interactive var en kombinerad web- och media-byrå med säte i Stockholm och hade då cirka 18
  anställda. Arbetade som programmerare och då främst med utveckling och fortlöpande underhåll av programsystem. Jobbade ofta i direktkontakt med kund. Kunderna bestod t ex av SAAB, Synsam, Posten och Microsoft.
 • 1999 – 2001  Egen företagare
  Företagare inom tjänstesektorn med huvudsaklig verksamhet inom programvaruutveckling. Egenföretagande innebär ett stort personligt ansvar. Arbetade med allt från insäljning och projektering till genomförande och fortlöpande underhåll. Ansvarade även själv för bokföring.

Utbildning

 

Copyright © 2012 Me. All rights reserved.