This site has moved, this is just for reference, please visit the current one.

P Bergqvist

 

Detta är ett försök att bygga min portfolio på ett mer strukturerat och guideat sätt. Portfolion kommer att vara ordnad efter år, så nyast högst upp, och äldst längst ner.

Hostit

 • Twosell
  Tekniker: Django, PostgreSQL, API
  Utvecklade merförsäljningsapplikationen Twosell åt företaget Pocada. Detta i tätt samarbete med kassasystemsleverantören Stamford, för att integrera Twosell i ett befintligt kassasystem

Metamatrix

Nedanstående uppdrag genomfördes under min tid som interaktionskonsult på Metamatrix.

 • OER (Öppna digitala lärresurser)
  Metoder: Workshop, skissande, lo-fi-prototyper
  I detta projekt deltog som jag som interaktionsdesigner och min uppgift var att filtrera information och omvandla detta till ett antal flöden och skisser som kan användas om något lärosäte själva vill implementera en OER-lösning. Jag var dels med på arbetsgruppsmöten och agerade då allmänt bollplank och kritisk ifrågasättare. Jag höll även i en återkopplingsworkshop för lärare där flöden och skisser presenterades och de fick ge synpunkter och kommentarer.

  Rapporten finns att läsa på http://www.kb.se/OpenAccess/nyheter/2009/Digitala-larresurser-i-oppna-arkiv/ och mina delar börjar kring avsnitt 4.3
   
 • Stockholms stad
  Metoder: Workshop, lo-fi-prototyper
  Förstudie inför utveckling av en ingång för näringslivet på Stockholms Stads webbplats. I projektet ingick identifiering, avgränsning och beskrivning av målgruppen samt framtagande och prioritering av målgruppens behov. En intressentanalys gjordes baserat på intervjuer med nyckelpersoner. Utifrån detta producerades en rapport med tankar om upplägg, innehåll och funktioner för den nya webbplatsen.
   
 • Justitiekanslern
  Metoder: Workshop, hi-fi-prototyper, kortsortering
  Deltog i workshop med att modellera fram en informationsstruktur. Tog fram grafisk form för webbplatsen. Producerade hi-fi-prototyper i html/css/js. Planerade, genomförde och utvärderade användartester på såväl form, som informationsstruktur.

  Se det färdiga resultatet på www.jk.se
   
 • Vetenskapsrådet
  Metoder: Hi-fi-prototyper, kortsortering
  Fick i uppdrag av Vetenskapsrådet att genomföra en utvärdering av ett nytt sökgränssnitt för forskning.se. Producerade två alternativa gränssnitt i html/js som jämförelseobjekt. Jag fick även som uppdrag att utvärdera hur människor vill kategorisera sökträffar, om de nyckelorden de idag använde passar eller om de behövde modiferas. Planerade, genomförde och utvärderade användartester för alla tre prototyperna. I samband med detta fick även deltagarna genomföra en kortsortering för att få svar på frågan om nyckelorden.

 

Copyright © 2012 Me. All rights reserved.