This site has moved, this is just for reference, please visit the current one.

P Bergqvist

Django på FSData, en howto

Published: jan 21, 2011

Tags: django fsdata media windows

Comments:  

FS-Data hade en kampanj strax innan jul och under en dag så kunde man teckna sig för ett års gratis webhotell, och med tanke på att de stödjer såväl Django som Rails så var det klart att jag tecknade upp mig. Tyvärr finns det bara en manual för hur man får upp Rails, men det stoppar inte mig. Testade att installera rails och såg då att de använde sig av FastCGI, så jag antog att det var detta som gällde för Django med.

Så lång historia kort, efter att ha testat mig fram lite så har jag nu satt ihop ett väldigt litet paket om du vill prova att få igång Django på FS-Data, så en snabb genomgång.

 1. Se till att du har åtkomst via SSH (detta aktiverar du i WAFF under avancerat->ssh-skal) och att du kan logga in. Lämpligt program för Windows är t ex Putty, använder du Linux så utgår från att du kan SSH.
 2. Logga in, ställ dig i mappen "www".
 3. Ladda hem mitt lilla exempel. Filen innehåller django och en django-app med två modeller i, det viktiga är .htaccess och dispatch.fcgi för att få det att rulla.

  wget http://dl.dropbox.com/u/548734/dev/fsdata/simpleblog.zip 

 4. Packa upp den nyss nedladdade filen i www-mappen, du ska då ha fått en mapp vid namn "simpleblog"

  unzip simpleblog.zip 

 5. Nu behöver du köra några shellkommandon för att få ihop hela kalaset:

  #Göra dispatch.fcgi körbar
  cd simpleblog; chmod +x dispatch.fcgi

  #Symlänka in lite media för django
  cd media; ln -s ../django/contrib/admin/media admin

 6. Nu kan du som vanligt köra manage.py för att skapa databas etc
 7. Du ska nu ha din site uppe och rullandes, så besök dinurl.se/simpleblog/admin/ så ska du se något familjärt.

Svårare än så är det inte, men du kan råka ut för ett bulor på vägen, så lite tips:

 • FastCGI-processerna kan fastna, lättaste sättet är att manuellt gå in och döda dem, så SSH:a in och kör "killall dispatch.fcgi"
 • Magin i det här ligger som sagt i .htaccess och dispatch.fcgi, vill du ha din django-app i någon annan mapp så får du ändra i dessa filer.
 • Flyttar du och gör nyinstallationer, glöm inte att chmoda dispatch.fcgi
 • Som alltid, FS-Data har en delad hosting, och du måste själv säkra dina egna filer, så chmoda allt till 600 (el dyl).

EDIT: Ser nu att FS-Data själva skrivit en blogpost om min lilla guide, http://www.fsdata.se/blogg/kom-igang-med-django-hos-oss/

blog comments powered by Disqus

Copyright © 2012 Me. All rights reserved.