This site has moved, this is just for reference, please visit the current one.

P Bergqvist

Vikten av återkoppling

Published: mars 1, 2011

Tags: allvar ixd livet återkoppling

Comments:  

Efter att på nära håll under väldigt kort tid få se hur bristen (eller i dessa fall den totala bristen) på återkoppling kan fälla människor halvt eller helt här i livet så tänkte jag helt sonika skriva några rader om återkoppling.

Mål
Mål, jätteviktiga och kan vara jättesvåra att ta fram. Men, det är av yttersta vikt att man har mål att arbeta mot, annars vet man inte vad och vart något ska ändras för att komma närmare målen. Har man inga mål så finns det egentligen ingen möjlighet för vare sig beställare eller utförare att utvärdera varandras insatser och man kommer bara att landa i ett misch-masch av godtyckligt tyckande.

Återkoppling
Återkoppling, även det väldigt viktigt. Och här är det viktigt att återkopplingen grundas i de mål man har satt upp. För det är det man har satt upp och det är det vi fokuserar på. Plus och minus utifrån målen, reflektera, arbeta om målen och börja om.

Reflektion

Att vara reflekterande inte bara på sitt eget arbete utan även på sin egen arbetsprocess är viktigt om man vill bli bättre på det man gör. Men för att kunna vara reflekterande så måste man gå igenom de två tidigare stegen. Det är när man tar sig själv tid att titta på och utvärdera ens eget arbete, och de beslut som man tog för att komma dit som man kan utvecklas.

Gör om
Detta är ingen vattenfallsmodell utan detta måste man göra om, och om, och om, och om igen. För det är då vi kommer framåt.

blog comments powered by Disqus

Copyright © 2012 Me. All rights reserved.