This site has moved, this is just for reference, please visit the current one.

P Bergqvist

Vellingeborna tar våra jobb

Published: nov 13, 2009

Tags: från en annan site humor jobb

Comments:  

Vellingeborna tar våra jobb i Malmö

11 000 pendlare lämnar lågskattekommunen Velling varje morgon för jobb på andra orter. Varför ska Malmö betala för denna sociala turism, undrar Jennie Silis.

Genialt, varför ska inte Malmö få stoppa den sociala turismen som gör att Malmöbor får gå utan jobb. Dags att leva upp nu Vellinge-bor!

blog comments powered by Disqus

Copyright © 2012 Me. All rights reserved.