This site has moved, this is just for reference, please visit the current one.

P Bergqvist

Roligare = mer/bättre/allt!

Published: okt 31, 2009

Tags: användbarhet film från en annan site

Comments:  

Ett riktigt häftigt exempel på vad lite bra tänk kan öka användningen av något. Geniala idéer och riktigt bra genomfört vad jag kan se.

Glöm inte att klicka vidare till divinecaroline.com och se de andra två filmerna!

blog comments powered by Disqus

Copyright © 2012 Me. All rights reserved.