This site has moved, this is just for reference, please visit the current one.

P Bergqvist

Låt någon som inte varit inblandad bedöma helheten innan du lämnar ifrån dig

Published: mars 4, 2009

Tags: humor

Comments:  

http://www.anvandbart.se/tips-titta-pa-helheten-innan-du-lamnar-ifran-dig-din...

Shared by Peppelorum
Det är humor det!

Även de mest triviala saker kan behöva användartestas. De som varit inblandade i att ta fram något - vare sig det är en produkt eller en webbplats - har…

blog comments powered by Disqus

Copyright © 2012 Me. All rights reserved.