This site has moved, this is just for reference, please visit the current one.

P Bergqvist

Från mobilen

Published: aug 6, 2009

Tags: test

Comments:  

Dags att åka till jobbet, så jag testar att maila till posterous från mobilen. Kan detta vara något måntro? Och varför finns inte måntro i nokias t9-system.
blog comments powered by Disqus

Copyright © 2012 Me. All rights reserved.