This site has moved, this is just for reference, please visit the current one.

P Bergqvist

Det heter rescension era puckon!

Published: sep 8, 2009

Tags: bild humor skärmdump

Comments:  

Personen ifråga var arg, och mer fel än så är svårt att vara=)
 
http://blogg.svd.se/resebloggen?id=15421 hittar ni originalet på.

blog comments powered by Disqus

Copyright © 2012 Me. All rights reserved.